Excursieverslag Zuidpier IJmuiden - zondag 19 november 2017

Excursieverslag Zuidpier IJmuiden - zondag 19 november 2017

Arjan Dwarshuis & Menno van Duijn - 5 deelnemers (foto Sjaak Weijers)

Om 08.15 komen de deelnemers van de excursie aanrijden. We moeten even wachten voor een bui voorbij is getrokken waarna het gelukkig ook “droog” blijft. De deelnemers worden ontvangen met koffie, thee en diverse koeken.

Goed ingepakt lopen we het strand op en de eerste blik op de pier bevestigd wat we allemaal wel vermoedde. Metershoge golven slaan over de pier waar een wolk van meeuwen boven hangt in de noordwester wind van 6 Bft.

We zijn expres vroeg gestart zodat we de meeste kans maken om vogels op het strand te zien zitten voor deze verstoord worden door de honderden kite- en windsurfers en de vele loslopende honden. Langs de vloedlijn rennen c. 100 Drieteenstrandlopers en we zien al gauw een groep meeuwen in de luwte van de pier, voornamelijk bestaand uit Zilvermeeuw, Kokmeeuw en Stormmeeuw.

We ploeteren tegen de harde wind in en laatste regenbui van de dag. Aan de voet van de zuidpier staan we redelijk beschut als krijgen we regelmatig wat “spray” van de overslaande golven. De deelnemers krijgen allemaal de extra meegebrachte schoonmaakdoekjes uitgedeeld en wordt aangeraden direct bij thuiskomst met een natte doek de apparatuur schoon te maken.

Arjan legt de verschillen uit tussen alle soorten meeuwen. Tussen c. 300 meeuwen vinden we uiteindelijk een derde winter Pontische Meeuw, twee Kleine Mantelmeeuwen, enkele Scandinavische Zilvermeeuwen en ons oog valt op een afwijkende grote meeuw. Deze tweede winter is duidelijk groter dan de zilvermeeuwen maar iets kleiner dan de Grote Mantelmeeuwen. Is ook een tint lichter bruin en doet daarmee aan een Grote Burgemeester denken. Echter zijn de slagpennen niet wit maar (koffie verkeerd)bruin. Voor de zekerheid maken we foto’s voor latere analyse en bestempelen de vogel op dat moment als mogelijke hybride Grote Burgemeester x (Scandinavische) Zilvermeeuw.

Op de pier scharrelen Scholeksters, Steenlopers, enkele Paarse Strandlopers en een Oeverpieper vliegt roepend over onze hoofden. Op zee zien we kort een Roodhalsfuut en Zeekoet maar door de golven raken beide vogels snel uit beeld en ziet helaas niet iedereen de vogels. Een poging om wat hoger vanaf de pier valt meteen letterlijk in het water door een zoute douche van een golf die tegen de pier beukt.

We lopen richting het kleine piertje en vuurtoren aan de binnenzijde maar veel beschutting biedt deze niet om een poging te doen om de deelnemers een van de langsvliegende Jan-van-genten te laten zien. We vliegt er een eerste winter Pontische Meeuw voorbij. Bij de jachthaven doen we een poging om een Kuifaalscholver te vinden maar die heeft waarschijnlijk ook een rustigere plek opgezocht in de haven een schrale troost zijn een paar winterkleed Futen en Dodaars.

We lopen terug het strand op naar de jonge duintjes op zoek naar de groep Sneeuwgorzen. Deze zien we snel vliegen en de groep land perfect voor onze voeten, open en bloot op het strand. Jammergenoeg maar voor even wanneer twee wandelaars de groep opjagen en deze weer verderop in het helm landen waar we ze later foeragerend in het aanspoelsel terugvinden.

In een strandtent laten we ons de koffie, thee en warme chocomelk goed smaken. Met de vogelboeken op tafel leggen Arjan en Menno nog eens de verschillen uit tussen de meeuwen en wisselen verhalen en anekdotes in een gezellige sfeer elkaar af.

Opgewarmd en wel lopen we naar het Kennermermeer. Een grote groep Storm-, Kok- en Zilvermeeuwen poetsen het zout van hun veren in het zoete water net zoals een Grote Mantelmeeuw en Aalscholver. We lopen een rondje om het meer om beter zicht te hebben op de eenden die in de luwte van het riet rusten. Tafel-, Kuif-, Wilde Eenden en enkele Wintertalingen liggen hier beschut tegen de harde wind en golfslag. Onderweg vliegt er nog een Watersnip op en een adulte Slechtvalk vliegt langs ons richting de hoogovens als afsluiter van de dag.

Hoewel de weersomstandigheden uitdagend waren, zijn alle deelnemers en gidsen super enthousiast met de waarnemingen van de diverse meeuwen, de fraaie groep Sneeuwgorzen, de Paarse Strandlopers en Oeverpieper op enkele meters op deze eerste excursie van NatureAll en wordt er al gevraagd wanneer we de volgende organiseren. Een mooiere bevestiging kunnen we niet hebben!

NL Latijn
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Fuut Podiceps cristatus
Jan-van-Gent Morus bassanus
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Knobbelzwaan Cygnus olor
Grauwe Gans Anser anser
Krakeend Anas strepera
Wintertaling Anas crecca
Wilde Eend Anas platyrhynchos
Tafeleend Aythya ferina
Kuifeend Aythya fuligula
Zwarte Zee-eend Melanitta nigra
Boomvalk Falco subbuteo
Waterhoen Gallinula chloropus
Meerkoet Fulica atra
Scholekster Haematopus ostralegus
Watersnip Gallinago gallinago
Steenloper Arenaria interpres
Drieteenstrandloper Calidris alba
Paarse Strandloper Calidris maritima
Stormmeeuw Larus canus
Grote Mantelmeeuw Larus marinus
Zilvermeeuw Larus argentatus
Pontische Meeuw Larus cachinans
Kleine Mantelmeeuw Larus graellsii
Kokmeeuw Larus ridibundus
Zeekoet Uria aalge
Oeverpieper Anthus petrosus
Merel Turdus merula
Roodborst Erithacus rubecula
Pimpelmees Cyanistes caeruleus
Ekster Pica pica
Kauw Corvus monedula
Zwarte Kraai Corvus corone
Spreeuw Sturnus vulgaris
Huismus Passer domesticus
Vink Fringilla coelebs
Groenling Carduelis chloris
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis

Ook een keer mee om lekker uit te waaien aan het strand en een wandeling te maken over de zuidpier, kijk hier wanneer de volgende excursie gepland staat.

Comments are closed.